Lig.collaterale Carpi Ulnare

Yttre sidoställt ledband från proc. styloideus ulnae till os triquetrum och os pisiforme.

mvh/ Marcus Stigwan

lig collaterale carpi radiale

Advertisements

Trapezoideum-Lilla Mångkantiga Benet

Trapezoideum är det minsta benet i den distala raden av handen. Den är igenkännbar på grund utav sin killiknande form.  Benet är generellt sett rätt så kubformat, men på lateralsidan så är formen någorlunda urgröpt för att kunna artikulera sig med Trapezium.

trapezoideum gröpt

trapezoideum inf trapezoideum sup (Trapezoideum sedd, inf samt sup.)

Trapezoideum artikulerar med fyra ben:

1.  Scaphoideum, proximalt

2.  Metacarpalben 2, distalt

3. Trapezium, lateralt

4. Capitatum,medialt

trapezoideum leder

mvh/ Marcus Stigwan

 

Triquetrum-Pyramidbenet

Triquetrum

Detta triangulära ben kan särskiljas genom sin pyramidformade struktur, och genom en oval artkulär yta för artikulation med pisiformis. Triquetrum är belägen på den övre raden av handens ben samt på den ulnara sidan.

På den laterala ytan förkommer en liten inbuktning som har som funktion att leda mot Pisiformis. Den basala delen av benet har som uppgift att leda mot Lunatum. Mellandelen av benet är något grövre i sin struktur och agerar som fästpunkt för lig.collateralis ulnae.

triquetrum post triquetrum

Triquetrum sedd superiort samt inferiort.

mvh/ Marcus Stigwan