Proc. Coracoideus

Korpnäbbsutskott. Hakformat, framåtriktat utskott lateralt om incisura scapulae. Fäste för Pectoralis Minor, ursprung för Caput Breve; Biceps Brachii och för Coracobrachialis.

proc coracoideus

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Biceps Brachii

Biceps är en lång spolformade muskel, placerad på framsidan av armen som har två ursprung (Därav den fått sitt namn) och ett fäste.

Caput Longum

U: Tuberculum Supraglenoidale [TSG]

F:  Tuberositas Radii

FU: Abduktion i skulderleden.

Caput Breve

U: proc.coracoideus.

F: Tuberositas Radii

FU: Adducerar i skulderleden.

biceps brachiibiceps brachii real

mvh/ Marcus Stigwan