Pectoralis Minor-Lilla Bröstmuskeln

U: Costae 3-5

F: proc.coracoideus

FU: Vrider och sänker respektive höjer revbenen och skulderbladet

– Inåtrotation av scapulae

– Depression av scapulae

– Abduktion av scapulae

pectoralis minorpect min real

Belägen djupt om Pectoralis Major. Är även en accessorisk andningsmuskel

Innerveras av n.pectoralis medialis et lateralis

Arbetar tillsammans med Serratus Anterior och Pectoralis Major vid abduktion tex när man skjuter något framför sig.

Vid löpning kan andningen påverkas genom att man växelvis utför armrörelser framåt/uppåt/inåt. Ovanstående tre muskler kommer då att ha en eleverande effekt på bröstkorgen.

Träning av muskeln kan göras med bänkpress samt armhävningar.

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Coracobrachialis

Av Humerus 4 muskler så är Coracobrachialis den minsta.  Ursprunget går från proc.coracoideus. Samma urpsrung som Biceps Brachiis korta huvud, men fibrerna fäster något mer medialt samt posteriort om toppen av proc.coracoideus.

Fästet är mitt på Humerus i form utav en platt sena, som i sin tur är belägen mellan Brachialis och Triceps Brachii. Coracobrachialis innerveras av n.musculocutaneus.

U: proc.coracoideus

F: Mitt på den mediala sida av humerus

FU: Stabiliserande muskel, säkrar ledytegräns i skulderbladen samt utför framåtvridning. Även en svag in.rotation kan förekomma.

CoracobrachialisCoracobrachialis real

För att se Coracobrachialis måste vi gå ner till armens fjärde lager. Stratus Profundus.

Mvh/ Marcus Stigwan