Multifidi

Muskelsystem som sträcker sig från os sacrum till C2 med (transversospinalt) förlopp. Kraftigt utvecklade i lumbalregionen.

Multifidi Lumborum

U: – os sacrum

– ländkotornas proc.mamillares.

F: proc.spinosi på L5-L1.

FU: – Dubbelsidig innerverad-sträckning

– Ensidig innerverad- vridning

multifidi-lumborum

Multifidi Thoracis

U: – proc.transversi

F: Proc. spinosi på TH12- TH 1.

FU: – Dubbelsidig innerverad-sträckning

– Ensidig innerverad- vridning

multifidi-thoracis

Multifidi Cervicis

U: – Kaudala ledutskott

F: proc.spinosi på C7-C2.

FU: – Dubbelsidig innerverad-sträckning

– Ensidig innerverad- vridning

multifidus-cervicis

Alla tre delar har samma nerv: I: rami.posteriores.

 

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Adductor Longus

Den mest ytliga av de tre primäradduktorerna. Muskeln är till form sett triangulär samt ligger i samma plan som Pectineus. Den uppstår genom en plan, smal sena, från framsidan av pubis, och vinkeln av korsningen av krönet med symfysen. Den expanderar sedan vidare till en bred köttig mage. Denna går nedåt, bakåt, och sätts in genom en aponeurosis, i Linea Aspera, mellan Vastus Medialis och Adductor Magnus. Bland de två sista kan det förekomma en sammansmältning.

adductor longus 1

U: Brevid symfysen, Os Pubis, superiort om Add.brevis.

F: Labium Mediale Linea Asperae

FU: Adduktion i art.coxae

– Flexion i art.coxae

– Utåtrotation i art.coxae

I: n.obturatorius

 

mvh/ Marcus Stigwan

Semimembranosus

U: Tuber Ischiadicum

F: Condylus Medialis Tibiae

– lig.popliteum obliquum

FU: Extension i art.coxae

– Flexion i art.genu

– Inåtrotation i art.genu

– Spänner kapseln i knäleden

I: n.tibialis

semimembranosus röd

mvh/ Marcus Stigwan

 

Obliquus Internus Abdominis

U: Fascia Thoracolumbalis

– Crista Iliaca

– Spina Iliaca Anterior Superior [SIAS]

Lig.inguinale

F: Costae 10-12

– Rectusskidan

FU: Rotation av bålen (ipsilateral/sammansides)

– Lateralflexion i bålen

– Flexion av bålen

-Bukpressen (krystningar, skapar ökat tryck i bukhålan)

– Supination av bäckenet

OIAOIA real

Övrigt

Obliquus Internus Abdominis hjälper Rectus Abdominis att motverka svank. Muskeln är även en viktig och delaktig muskel vid vridande rörelser samt vid kast framåt. Tex: tennis, boxning med mera. Skapar tillsammans med Obliquus Externus Abdominis midjans kurva.

Spänning

Vid spänning i dessa muskler så hindras bukandningen samt Diaphragmas rörelser.

Träning

Sit-ups med vridning.

mvh/ Marcus Stigwan