Crista Sacralis Mediana

Benås i mittlinjen på korsbenets dorsala yta, uppbygd av rudimentära utskott.

crista sacralis mediana

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Os Frontale Posteriora Strukturer

Margo Parietalis

Bakre kant som ansluter sig till os parietale.

Sulcus Sinus Sagittalis Superior

Fåra som ansluter till crista frontalis. Innehåller sinus sagittalis superior.

Facies Interna

Pannbenets insida mot hjärnan.

Crista Frontalis

Benlist belägen  i medianlinjen, fäste för falx cerebri.

Foramen Caecum

Kort kanal bakom crista frontalis som mestadels slutar blint. I de fall kanalen är öppen, innehåller den en extra emissarieven.

Facies Orbitalis

Den yta som är vänd mot orbita.

Apertura Sinus Frontalis

Öppning som svarar för sekretavflöde till infindibulum ethmoidale, belägen medialt i botten av pannbenshålan.

os frontale post strukturer

mvh/ Marcus Stigwan

Brachioradialis

U: Crista Supracondylaris Lateralis Humeri [CSLH]

– Septum Intermusculare Laterale [SIL]

F: Basis Ossis Metacarpale 2

FU: Böjer underarmen från mittläge mellan pronation och supination.

Innerveras av n.radialis.

Brachioradialis är den största muskeln i antebrachium.

brachioradialisbrachioradialis real Brachioradialis sedd från det mest superficiella lagret.

mvh/ Marcus Stigwan

Humerus-Basala Strukturer

caput humeri

Överarmsbenets huvud.

corpus humeri

Överarmsbenets centrala del och kropp.

tuberculum majus

En större knöl. Agerar som muskelfäste och är beläget lateralt på humerus.

tuberculum minus

En mindre knöl som även den agerar som muskelfäste och är belägen centralt och proximalt på humerus.

crista tuberculi majoris

Benås som går distalt från tuberculum majus. Agerar som fäste för pectoralis major.

crista tuberculi minoris

Benås som går distalt från tuberculum minus. Agerar som fäste för teres major och latissimus dorsi.

epicondylus medialis

Medialt utskott på kondylens ända. Ursprung för underarmens böjarmuskler.

epicondylus lateralis

Utskott på kondylens ända, lateralt om capitulum humeri. Ursprung för underarmens sträckarmuskler.

Humerus basic strukturer

Mvh/ Marcus Stigwan