Caput Humeri

Överarmsbenets huvud.

caput-humeri

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Muskler,muskelsystem

Caput – Muskelns huvud, ursprungsdel.

Venter – Muskelns buk.

Insertio – Muskelns fäste, fästställe, infästning.

Origo – Muskellns ursprung, i betydelsen utgångspunkt.

Punctum Fixum – Fast , fastsatt del av skelettet.

Punctum Mobile – Rörlig del av skelettet.

Musculus Fusiformis – Spolformad muskel.

Musculus Planus – Platt muskel.

Musculus Rectus – Rak muskel.

Musculus Triangularis – Triangelformad muskel.

Musculus Quadratus – Muskel med fyrkantig form.

Musculus Biventer – Muskel meed två bukar.

Musculus Biceps – Tvåhövdad muskel.

Musculus Triceps- Trehövdad muskel.

Musculus Quadriceps – Fyrhövdad muskel.