Ischiocrurales-Hamstrings

Baksida lår består utav  4 muskler varav en av dessa har två huvuden.

Semimebranosus [SMN]

Semitendinosus [STN]

Biceps Femoris [BF]

– Caput Breve

– Caput Longum

hamstrings

1. Semimembranosus

U: – Tuber Ischiadicum

F: – Condylus Medialis Tibiae

– lig.popliteum obliquum

FU: Extension i art.coxae

Flexion i art.genu

Inåtrotation i art.genu

semimembranosussemitendinosus real

2. Semitendinosus

U: Tuber Ischiadicum

F: Mediala ytan på tibia. (Pes Anserinus)

FU: Extension i art.coxae

Flexion i art.genu

Inåtrotation i art.genu

semitendinosussemimembranosus real

3. Biceps Femoris

biceps femoris

Caput Brevis

U: Labium Laterale Linea Aspera

F: Caput Fibulae

FU: – Flexion i art.genu

– Utåtrotation i art.genu

Caput Longum

U: Tuber Ischiadicum

F: Caput Fibulae

FU: – Flexion i art.genu

– Utåtrotation i art.genu

– Extension i art.coxae

mvh/ Marcus Stigwan

 

 

Pelvis-Bäckenet

Pelvis består utav tre komponenter som kan delas in i följande strukturer:

– 2st höftben, (os coxae)

– korsbenet, (os sacrum)

– svansbenet, (os coccygis)

coxae

Os Coxae

Är ett platt ben vilket är sammanvuxet utav tre ben.

os ilium- Tarmbenet, coxaes övre del samt den största av de tre. Innefattar tre mycket kända strukturer: Acetabulum, crista iliaca och fossa iliaca.

os ilium real

os ischii- Sittbenet, coxaes bakre, nedre del. Känd för att ha den ökända nyckelstrukturen tuber ischiadicum som agerar som urpsrung för: Semitendinosus, Semimembranosus samt Biceps Femoris, Caput Longum.

os ischii real

os pubis– Blygdbenet, Coxaes främre och minsta del.

os pubis real

mvh/ Marcus Stigwan