Musculus Biventer

Alla muskler med 2 muskelmassor separerade med fibrotendinous vävnad.

biventer ex

Bild: Digastricus är ett exempel på en tvåbukad muskel. Bukarna separeras av fibrös vävnad i mitten av buken.

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Platysma

U: Mandibula

F: Thorax

FU: Depression av mandibula

– Depression av underläppen vid sorg

I: n.facialis

Variationer:  Förekommer att muskeln har en del variationer över clavicula, art.humerus och även mot ansiktet till.

Länk om variationer: http://www.anatomyatlases.org/AnatomicVariants/Images/0236.shtml

Studie från 2013: http://jms.org.br/PDF/v30n4a07.pdf

Platysmaplatysma real

mvh/ Marcus Stigwan

Övre tungbensmuskler (musculi suprahyoidei)

1. Digastricus

Digastricus består av två köttiga bukar som förenas av en mellanliggande rundad sena. Den ligger under kroppen av underkäken, och sträcker sig, i en krökt form från mastoidutskottet till symphysis menti. Den bakre magen, längre än den främre, härrör från mastoideus skåran på tinningbenet och passerar nedåt och framåt. Den främre buken uppstår ur en fördjupning på den inre sidan av den nedre gränsen av underkäken, nära symphysis, och passerar nedåt och bakåt.

digastricus

U: Incisura Mastoidea

F: Fossa Digastrica

FU: Elevation av tungbenet

– Öppnar Munnen

 

Venter Anterior

Sträcker sig från underkäken till mellansenan

I: n,mylohyoideus

 

Venter Posterior

Sträcker sig från incisura mastoidea till mellansenan

I: n.facialis

 

2 Geniohyoideus

U: Spina Mentalis

F: Corpus Hyoidei

FU: Agerar som en understödsmuskel till Mylohyoideus

– depression av mandibulae

I: n.rami anteriores n. spinales C1-C3. Hypoglossus et; Ramus Geniohyoideus

geniohyoideus

 

3. Mylohyoideus

En platt och trekantig muskel som  ligger omedelbart ovanför den främre buken av Digastricus, och bildar, tillsammans med denna ett muskulöst golv för hålrum i munnen. Den urspringer från hela längden av mylohyoid raden av underkäken, som sträcker sig från symphysis framför den sista molära tanden. Det är även här den fått sitt namn från grekiskans “myo” som betyder molar tand.

mylohyoideus

U: Linea mylohyoidea

F: Raphe mylohyoidea och corpus hyoidei

FU: Stödjer tungan

– Elevation av tungbotten och tungben

– Depression av mandibulae

I: n.mylohyoideus.

 

4. Stylohyoideus

är en smal muskel, som ligger framför, och ovanför den bakre buken av Digastricus. Anatomiska variationer kan förekomma då den konvergerar tillsammans med eller ersätts av den främre buken av Digastricus.

U: proc.stylohyoideus

F: corpus hyoideus vid cornu minus hyoideus

Följer bakre digastricusbuken och låter den passera genom en springa

FU: Vid sväljning drar Styloyoideus tungbenet bakåt och uppåt.

stylohyoideus

mvh/ Marcus Stigwan