Ala Major

Den större kilbensvingen.

Ala Major

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Rotatorkuffens Muskler

Rotatorkuffen är en samling av fyra stycken muskler som alla har sina ursprung på Scapulae. Deras uppgifter är att utföra utåtrotation, inåtrotation, stabilisera axeln, men även abduktion samt adduktion. I denna sektion väljer jag att ta med Subscapularis på grund av att denna har stora likheter med de övriga musklerna då den också har sitt ursprung på Scapulae.

Supraspinatus

Suprapsinatus belägger hela ytan av Fossa Supraspinata som är dess ursprung. Den har även ursprung i Fascia supraspinata. Muskelfibrerna förlöper vidare till art.humeri och går över till en sena som fäster på toppen av Tuberculum Majus samt skulderbladets ledkapsel.

U: Fossa Supraspinata

– Fascia Supraspinata

F: Tuberculum Majus (på toppen)

– Skulderbladets ledkapsel

FU: Abduktion (de 30 första graderna)

– Spänner ledkapseln

– Mycket begränsat rotationsomfång

supraspinatus Supraspinauts sedd posteriort på Scapulae

Infraspinatus

Infraspinatus är en tjock trekantig muskel, som upptar den högsta delen av Fossa Infraspinatus. den har sitt ursprung från köttiga fibrer från dess mediala två tredjedelar, och genom tendinösa fibrer från åsarna på dess yta; Den har även ursprung från Fascia Infraspinata som täcker muskeln och skiljer den från Teres Major och Minor. Fibrerna konvergerar till en sena som glider över den laterala gränsen av ryggraden i skulderbladet, och passerar över den bakre delen av ledkapseln. Muskelns fäste är i mitten på Tuberculum Majus. Muskelns sena kan i vissa fall vara separerad från ledkapseln i art.humeri på grund av en bursa.

U: Fossa Infraspinata

– Fascia Infraspinata

F: Tuberculum Majus (centralt)

FU: Utåtrotation i art.humeri

– Stabiliserar ledkapseln

infraspinatus Infraspinatus sedd posteriort på Scapulae

Teres Minor

Teres Minor är en smal och långsträckt muskel som har sitt ursprung från den dorsala, superiora ytan på scapulae; Margo Lateralis Scapulae. Dess fibrer går superiort och lateralt och är senare befäst på den lägsta punkten på Tuberculum Majus. Senan passerar över, och förenas med, den bakre delen av kapseln av axelleden

U: Margo Lateralis Scapulae (MLS)

F: Tuberculum Majus (TM)

FU: Utåtrotation

teres minor Teres Minor sedd posteriort på Scapulae

Teres Major

Teres Major är en tjock men något tillplattad muskler, som urspringer från det ovala området på den dorsala, inferiora delen av scapulae; Angulus Inferior Scapulae. Fibrerna förlöper superiort och lateralt och slutar sedan i en platt sena. Denna är omkring 5 cm lång och har sitt fäste på Crista Tuberculum Minoris. Senans fäste ligger strax bakom Latissimus Dorsis fästpunkt, samt är separerad av en bursa.

U: Angulus Inferior Scapulae (AIS)

F: Crista Tuberculum Minoris (CTM)

FU: Inåtrotation

– Adduktion

– Vrider armen inåt (tillsammans med Inåtrotation och adduktion)

teres major Teres Major sedd posteriort på Scapulae

Mvh/ Marcus Stigwan