Quadratus Femoris

U: Tuber Ischiadicum

F: Crista Intertrochanterica

FU: Utåtrotation

– Adduktion

– Abduktion

I: n.plexus sacralis

quadratus femorisquadratus femoris real

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Flexor Digitorum Brevis

Flexor Digitorum Brevis [FDB]

U: Tuber calcanei och fotens plantaraponeuros.

F: Över uppspaltade senor på andra och femte tårnas mellanfalanger.

FU: Flexion utav grund och mellanfalanger.

N: plantaris.lateralis

flexor digiti brevis 1 flexor digitorum brevis

mvh/ Marcus Stigwan

Ischiocrurales-Hamstrings

Baksida lår består utav  4 muskler varav en av dessa har två huvuden.

Semimebranosus [SMN]

Semitendinosus [STN]

Biceps Femoris [BF]

– Caput Breve

– Caput Longum

hamstrings

1. Semimembranosus

U: – Tuber Ischiadicum

F: – Condylus Medialis Tibiae

– lig.popliteum obliquum

FU: Extension i art.coxae

Flexion i art.genu

Inåtrotation i art.genu

semimembranosussemitendinosus real

2. Semitendinosus

U: Tuber Ischiadicum

F: Mediala ytan på tibia. (Pes Anserinus)

FU: Extension i art.coxae

Flexion i art.genu

Inåtrotation i art.genu

semitendinosussemimembranosus real

3. Biceps Femoris

biceps femoris

Caput Brevis

U: Labium Laterale Linea Aspera

F: Caput Fibulae

FU: – Flexion i art.genu

– Utåtrotation i art.genu

Caput Longum

U: Tuber Ischiadicum

F: Caput Fibulae

FU: – Flexion i art.genu

– Utåtrotation i art.genu

– Extension i art.coxae

mvh/ Marcus Stigwan