Semimembranosus

U: Tuber Ischiadicum

F: Condylus Medialis Tibiae

– lig.popliteum obliquum

FU: Extension i art.coxae

– Flexion i art.genu

– Inåtrotation i art.genu

– Spänner kapseln i knäleden

I: n.tibialis

semimembranosus röd

mvh/ Marcus Stigwan

 

Advertisements

Lig.Iliofemorale & Lig.Ischiofemorale

Lig.Iliofemorale [lig.IlF]

Kraftigt främre band som går från spina iliaca anterior inferior till linea intertrochanterica. Förlöper i två riktningar.

Pars Transversa

Tvärgående lateral komponent, motverkar utåtrotation och abduktion.

Pars Descendens

Nedåtstigande medial komponent, motverkar inåtrotation.

lig. iliofemoralle

Lig.Ischiofemorale [IsF]

Bakre ledband med skruvformat förlopp, som går från os oschii via lårbenshalsen till fossa trochanterica. Strålar även in i Zona Orbicularis. Motverkar inåtrotation.

lig.ischiofmorale

mvh/ Marcus Stigwan

 

Adduktorerna

Består utav fem muskler:

Adductor Magnus

Adductor Longus

Adductor Brevis

Pectineus

Grasilis

adds antadds post

Adduktorerna sedda ant och post

 

Adductor Magnus

U: – Ramus Inferior Ossis Pubis [RIOP]

Ramus Ossis Ischii [ROI]

F: Labium Mediale Lineae Asperae [LMLA]

– Den långa senan vid Epicondylus Medialis

FU: Adduktion i art.coxae

– Extension i art.coxae

– Inåtrotation i art.coxae

– Utåtrotation i art.coxae

magnus add

Adductor Longus

U: – Os Pubis, brevid symfysen, superiort om Add.Brevis

F: Labium Mediale Lineae Asperae [LMLA]

FU: Adduktion i art.coxae

– Extension i art.coxae

– Utåtrotation i art.coxae

longus add

Adductor Brevis

U: – Ramus Inferior Ossis Pubis

F: Labium Mediale Lineae Asperae [LMLA]

FU: Adduktion i art.coxae

– Extension i art.coxae

– Utåtrotation i art.coxae

– Flexion i art.coxae

adductor brevis

 

mvh/ Marcus Stigwan