Musculi Dorsi Proprii-Egentliga Ryggmuskler

Musculi Dorsi Proprii-Egentliga Ryggmuskler

I detta inlägg kommer jag att göra en sammanfattning över de olika muskelsystem som bygger upp vår rygg.

1. Erector Spinae

1.a – Iliocostalis

1.b – Longissimus

1.c – Spinalis

2. Musculi Interspinales

2.a – Interspinales Lumborum

2.b – Interspinales Thoracis

2.c – Interspinales Cervicis

3. Musculi Intertransversarii

3.a Intertransversarii Mediales Lumborum

3.b Intertransversarii Thoracis

3.c Intertransversarii Posteriores Mediales Cervicis

4. Musculi Spinotransversales

4.a Splenius Capitis

4.b Splenius Cervicis

Musculi Transversospinales

Samlingsnamn för 9 olika muskler samt 3 fascior. Nämnda delas in i följande:

5. Semispinalis

5.a Semispinalis Thoracis

5.b Semispinalis Cervicis

5.c Semispinalis Capitis

6. Multifidi

6.a Multifidus Lumborum

6.b Multifidus Thoracis

6.c Multifidus Cervicis

7. Rotatores

7.a Rotatores Lumborum

7.b Rotatores Thoracis

7.c Rotatores Cervicis

1. Erector Spinae (ES)

Erestor Spinae är ett samlingsnamn Iliocostalis, Longissimus och Spinalis. För att se dessa strukturer måste vi ner till lager 4 av 6, det andra intermediala lagret. (Efter att ha tagit bort Serratus Posterior Inferior (SPI) samt den Thoracolumbala Fascian (SF) )

erector spinae

ES inferiora del, sedd från det intermediala lagret II.

Iliocostalis

Den mest laterala av de tre muskelsystemen. Består utav:

Pars Lumborum

Pars Thoracica

Pars Cervicis

Longissimus

Det Intermediala muskelsystemet som består utav:

Pars Thoracis

Pars Cervicis

Pars Capitis

Spinalis

Det mediala muskelsystemet som består utav:

Pars Thoracis

Pars Cervicis

Pars Capitis

Minnesregel för muskelgruppen: Tänk på “I Love Spagetti”

Iliocostalis

Longissimus

Spinalis

Mvh / Marcus Stigwan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s