Nervus Ulnaris

Armbågssnerv från fasciculus medialis. Förlöper först i sulcus biciptis medialis, perforerar dels septum intermusculare mediale, och efter passage av sulcus nervi ulnaris, även flexor carpi ulnaris.

nervus ulnaris

mvh/ Marcus Stigwan