Masseter

Mest framträdande tuggmuskel. Stänger munnen. Bestämmer tillsammans med Temporalis och Pterygoideus Medialis, graden av muskelkraft under tuggning. Består av följande två komponenter:

Pars Superficialis

U: De främre två tredjedelarna av okbensbågen.

F: Angulus Mandibulae

– Tuberositas Masseterica

Förlopp uppifrån: snett dorsokaudalt

Drar underkäken något framåt

I: n.mandibularis

 

Pars Profunda

Storleken på denna muskeln varierar.

U:  Okbensbågen, käkledens diskokapsulära system och ibland även fascia temporalis.

F: Ramus Mandibulae, tillsammans med fiberstråk från Temporalis

FU: Säkerställer den laterala stabiliseringen av diskokapsulära syystemet vid sidoföring av käken: Tex under tuggning.

Kan ersättas av fascia parotideomassterica.

I: n.mandibularis

masseter

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s