Nervus.iliohypogastricus Och Nervus.ilioinguinalis

Nervus.iliohypogastricus (Orange)

Nerv som innehåller sensoriska och motoriska fibrer från L1- Th12, för innervation av bukmuskulatur. Går genom Psoas Major, därefter mellan Transversus Abdominis och Obliquus Internus Abdominis och perforerar dessa medialt om Spina Iliaca Anterior Superior.

Nervus.ilioinguinalis (Blå)

Nervgren oftast från L1, som avgår från laterala kanten vid Psoas Major, förlöper mellan njure och Quadratus Lumborum, därefter mellan Transversus Abdominis och Obliquus Internus Abdominis och vidare genom Canalis Inguinalis.

n. iliohypogastricus och n.ilioinguinalis

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s