Adductor Longus

Den mest ytliga av de tre primäradduktorerna. Muskeln är till form sett triangulär samt ligger i samma plan som Pectineus. Den uppstår genom en plan, smal sena, från framsidan av pubis, och vinkeln av korsningen av krönet med symfysen. Den expanderar sedan vidare till en bred köttig mage. Denna går nedåt, bakåt, och sätts in genom en aponeurosis, i Linea Aspera, mellan Vastus Medialis och Adductor Magnus. Bland de två sista kan det förekomma en sammansmältning.

adductor longus 1

U: Brevid symfysen, Os Pubis, superiort om Add.brevis.

F: Labium Mediale Linea Asperae

FU: Adduktion i art.coxae

– Flexion i art.coxae

– Utåtrotation i art.coxae

I: n.obturatorius

 

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s