Underarmens Muskulatur- Baksida Ytliga Muskler

Brachioradialis

Brachioradialis är den mest ytliga muskeln på den radiala sidan av underarmen . Den har sitt ursprung från 2/3 av crista supracondlyaris lateralis på humerus och från septum intermusculare laterale.

Muskelns fibrer slutar i mitten av underamen och förenar sig till en platt sena som i sin tur fäster på styloideus radii. Fästet blir ibland korsat utav abductor policis longus och extensor policis brevis.

brach ral 1korsat brachioradialis

abductor policis longus i orange och extensor policis brevis i blått.

Extensor Carpi Radialis Longus

är placerad svagt under Brachioradialis. Tar även denna ursprung från den distala tredjedelen (1/3) av humerus; crista supracondylaris lateralis på humerus och från septum intermusculare laterale. Fibrerna går nedåt till basis ossis metacarpale 2 där en platt sena tar sitt fäste. Fästet ligger under abductor policis longus och extensor policis brevis.

Extensor carpi radialis longusextensor carpi radialis longus röd bild 2ext carpi radialis senor

abductor policis longus i orange och extensor policis brevis i blått.

Extensor Carpi Radialis Brevis

Denna muskeln är kortare och tjockare än den föregående muskeln, under vilken den är placerad.  Fibrerna slutar ungefär i mitten av underarmen i en plan sena, som är nära förbunden med Extensor Carpi Radialis Longus fäste.

extensor carpi radialis brevis ext dubbla

Extensor carpi radalis brevis i grönt.

Anatomiska Variationer:

Bägge muskler kan delas upp i två eller tre senor för insättning till andra och tredje eller fjärde metakarpalbenet. De två musklerna kan förenas i en enda buk med två senor. Tvärgående slippar mellan de två musklerna kan förekomma .

Extensor carpi radialis intermedius uppstår sällan som en distinkt muskel från överarmsbenet, men är inte ovanlig som slip från en eller båda musklerna till andra eller tredje eller båda metacarpalbenen.

Extensor carpi radialis accessorius hittas ibland med ursprung från humerus med eller under extensor carpi radialis longus och sätts in i det första metakarpalbenet, abduktor pollicis brevis, den första dorsala interosseousen, alternativt så kan övrig fästpunkt förekomma.

Källa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3351252 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15835405

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s