Os Coxaes Strukturer På Medialsidan

1. Spina Iliaca Anterior Superior [SIAS]

Främre, övre tarmbenstagg på främre ändan av crista iliaca. Ursprung för Sartorius.

2. Labium Internum [LI]

Inre benkant utmed crista iliaca, som utgör ursprung för transversus abdominis.

3. Crista Iliaca [CI]

Tarmbenskam.

4. Ala Ossis Ilii [AOI]

Tarmbensvinge.

5. Tuberositas Ilaca [TI]

Ojämn yta  bakom och ovanför facies auricularis, som utgör fästen för ligg.sacroiliaca.

6. Fascies sacropelvica [FSP]

Yta på tarmbenets dorsalsida som är vänd mot os sacrum. Med följande två andelar: Facies auricularis och tuberositas iliaca.

7. Spina Iliaca Posterior Inferior [SIPI]

Bakre undre tarmbenstagg i  övre ändan av incisura ischiadica.

8. Fascies Auricularis [FAC]

Öronmussleformad kontaktyta med os sacrum, ledyta beklädd med trådbrosk.

9.Incisura Ischiadica Major [IIM]

Inbuktning mellan SIPI och Spina Ischiadica.

10.Spina Ischiadica [SIA]

Utskjutande bentagg mellan Incisura Ischiadica Major et Minor.

11. Tuber Ischiadicum [TIC]

Sittbensknöl, benknöl belägen vid undre ändan av Incisura Ischiadica Minor.

12. Os Ischi; Ischium

Sittben, ingår som del i acetabulum. Omger dorsalkaudalt foramen obturatorum.

13. Incisura Ischiadica Minor [IIm]

Inbuktning mellan Spina Ischiadica och Tuber Ischiadicum.

14. Corpus Ossis Ischii 

Sittbenskropp. Central del kranialt om Foramen Obturatum.

15. Ramus Ischiopubicus [RIP]

Halvt, ringformad undre begränsning av Foramen Obturatum, sammansatt av Ramus Ossis Ischii och Ramus Inferior Pubis.

16. Ramus Ossis Ischii [ROI]

Del som bildar undre begränsning av Foramen Obturatum  och ventralt är förbunden med Ramus Inferior Ossis Pubis.

17. Foramen Obturatum [FO]

Höfthål, rundat områåde i bäckenet, i vilket benväv ersätts av benväv, i form av membrana obturatoria.

18. Linea Arcuata [LA]

Kraftig bågformad benbalk på gränsen mellan stora och lilla bäckenet.

19. Corpus Ossis Ilii

Central bendel, med kaudal anslutning till Acetabulum.

20. Os Ilium; Ilium

Tarmben.

21.Spina Iliaca Anterior Inferior [SIAI]

Främre, nedre tarmbenstagg på tarmbenets främre kant. Ursprung för Rectus Femoris.

22. Fossa Iliaca [FI]

Svag fördjupning på tarmbensvingens insida.

coxae strukturer

 

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s