Pelvis-Bäckenet

Pelvis består utav tre komponenter som kan delas in i följande strukturer:

– 2st höftben, (os coxae)

– korsbenet, (os sacrum)

– svansbenet, (os coccygis)

coxae

Os Coxae

Är ett platt ben vilket är sammanvuxet utav tre ben.

os ilium- Tarmbenet, coxaes övre del samt den största av de tre. Innefattar tre mycket kända strukturer: Acetabulum, crista iliaca och fossa iliaca.

os ilium real

os ischii- Sittbenet, coxaes bakre, nedre del. Känd för att ha den ökända nyckelstrukturen tuber ischiadicum som agerar som urpsrung för: Semitendinosus, Semimembranosus samt Biceps Femoris, Caput Longum.

os ischii real

os pubis– Blygdbenet, Coxaes främre och minsta del.

os pubis real

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s