Underarmens Muskulatur-De Ventrala Musklerna

Underarmens Muskulatur-De Ventrala Musklerna

Superficiala muskler

Musklerna i denna grupp tar ursprung från den mediala epikondylen av överarmsbenet från en gemensam sena. De får ytterligare fibrer från den djupa fascian av underarmen nära armbågen, och från septan som passerar från fascian mellan de individuella musklerna.

A. Pronator Teres

B. Palmaris Longus

C. Flexor Carpi Radialis

D. Flexor Carpi Ulnaris

A. Pronator Teres

Pronator Teres har två huvuden: Caput Humerale och Caput Ulnare, och med detta två ursprung. Caput humerale är större och mer superficiellt än Caput Ulnare. Har sitt ursprung direkt vid epicondylus medialis och förlöper sedan ner till tuberositas pronatoria radii.

Caput Humerale har en något tunnare fascia som förlöper från Proc.coracoideus och passerar snett över underarmen, och slutar i en platt sena, som i sin tur har fästpunkt på tuberositas pronatoria radii. Den laterala gränsen av muskeln bildar den mediala gränsen för en triangulär ihålig area som ligger framför armbågsleden och innehåller armartären, medianusnerven och senor av Biceps brachii.

Muskelns primära funktion är att utföra en supination. Detta kan muskeln dock endast göra i samband med flexion,

Fakta: Armens supinatorer är starkare än dess pronatorer. Det är därför vi skruvar skruvar åt höger och inte vänster.

Pronator Teres

B. Palmaris Longus

Palmaris Longus är en smal, spolformad muskel, som ligger på den mediala sidan av underarmen. Urspringer från Mediala Epicondylen och har sitt fäste nere i handens aponeurosis palmaris. Dess funktion är att spänna aponeurosen samt att utföra flexion i handleden.

Variationer

Palmaris Longus är en speciell muskel då den kan ha en hel del variationer.

Enligt Gray så är det 10% som inte har någon Palmaris Longus. En studie [1.] gjord i Turkiet visade på att hela 26.6% saknade Palmaris Longus.

När det kommer till själva muskelns variationer så kan den vara utformad på följande sätt. Den kan:

A.  Vara tendinös ovan och muskulär nedan

B. Muskulär i mitten med en sena ovan och nedan

C. Kan ha två muskelknippen med en central sena

D, Bestå helt utav ett tendentiöst band

Palmaris Longus

Källor

[1.] http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00402-008-0631-9

C. Flexor Carpi Radialis

Flexor carpi radialis har sitt ursprung från den mediala epicondylen på humerus och sträcker sig sedan ner till bassis ossis metacarpale 2. I vissa fall kan en slipp förekomma till basis ossis metacarpale 3. Muskeln ligger medialt i antebrachium mellan Brachioradialis (Lat) och Palmaris Longus (Med). Den radialla artären, i den nedre delen av underarmen, ligger mellan senan av denna muskel och brachioradialis.

FCR böjer och pronerar i axelleden, men utför även flexion och radialabduktion.

Flexor Carpi Radialis

C. Flexor Carpi Radialis

Flexor carpi ulnaris ligger längs ulnar sidan av underarmen. Den har två huvuden, humerale och ulnare. De är förbundna med en tendinös båge under ulnarnerven, där både ulnarartären samt ulnarvenen löper.

Humerushuvudet har ursprung från den mediala epikondylen av humerus genom den gemensamma senan; ulnar huvudet  på mediala marginalen av olecranon och från de övre två tredjedelarna av Ulna. Via en aponeurosis.

Muskeln går gemensamt ner till att fästa på os pisiforme, lig. pisohamatum vid os hamatum samt lig.pisometacarpale vid os metacarpale 5.

Flexor Carpi Ulnaris

Mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s