Allmäna Begrepp-Nomina Generalia

—Verticalis – Lodrätt

—Horizontalis – Vågrätt

—Medianus – Som ligger i mitten

—Coronalis – Samb. med en krans / krona

—Sagittalis – Samb. med skjutriktningen på en pil

—Dexter – Höger

—Sinister – Vänster

—Intermedius – Som ligger mittimellan

—Medialis – Som ligger åt mitten

—Lateralis – Belägen åt sidan

—Anterior – Främre

—Posterior – Bakre

—Ventralis – Belägen mot buken

—Dorsalis – Belägen mot ryggen

—Frontalis – Som hör samman med pannan

—Occipitalis – Som hör samman med bakhuvudet

—Superior – Övre

—Inferior – Undre

—Cranialis – Som hör till skallen

—Caudalis – Som hör till svansen

—Rostralis – SHSM en näbbliknande anatomisk struktur

—Apicalis – Som hör samman med en spets

—Basalis – Som hör till basis (botten , grunden)

—Basilaris – Som hör till skallbasen

—Medius – Mitterst, mellerst

—Transversus – Tvärgående

—Transversalis – Som har ett tvärgående förlopp

—Longitudinalis – Som har ett längsgående förlopp

—Axialis – Som är i/ rör sig längs en tänkt axel

—Externus – Yttre

—Internus – Inre

—Luminalis – Som hör till hål, håligheter

—Superficialis – Yttligt, belägen på ytan

—Profundus – Djupt, djupt liggande

—Proximalis – Som ligger närmast bålen

—Distalis – Som ligger perifert åt handen eller foten till

—Centralis – Som är belägen i mittpunkten

—Periphercius – Som är belägen långt ifrån mittpunkten

Radialis – Som hör samman med strålbenet

Ulnaris – Som hör samman med armbågsbenet

Fibularis; peronealis – Som hör samman med vadbenet

Tibialis – Som hör samman med skenbenet

Palmaris; volaris – Som hör till handflatan

Plantaris – Som hör till fotsulan

Flexor – Böjare

Extensor – Sträckare

 

Mvh / Marcus Stigwan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s